Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w
tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Konferencja z cyklu EDUinspiracje
Ważne informacje:
Ostatnio dodano:

2016-09-30 Informacje o olimpiadach ogólnopolskich
znajdują się w dziele Konkursy/zawody

2016-09-30 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
- nabór wniosków

2016-09-29 Regulaminy konkursów przedmiotowych dla SP i GIM
w roku szkolnym 2016/2017

2016-09-27 SIO - komunikat z dnia 9 września 2016 r.
Uczniów urodzonych w roku 2009, którzy w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęli ...

2016-09-26 Konkurs: Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
Lata od 1768 do 1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą

2016-09-26 Regionalne konferencje informacyjno-konsultacyjne
Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty ...

2016-09-26 Spotkania konsultacyjne dotyczące zmian w edukacji
harmonogram

2016-09-23 Bezpieczna+ protokół z przeprowadzonej oceny wniosków
o wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018

2016-09-22 Zbieranie danych o szkołach i placówkach
Do dnia 30 września 2016 r. prosimy zalogować się do kuratoryjnego systemu zbierania informacji ...

2016-09-22 Terminy egzaminów DSD
Stała konferencja Ministrów Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec informuje

2016-09-21 IV edycja programu: Oblicza dialogu
Temat: W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata

2016-09-20 Konkurs: Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz
Zgłoszenia do 30 września b.r.

2016-09-19 Reforma edukacji
projekty ustaw

2016-09-19 Akcja: Samorządy Mają Głos
celem akcji jest wsparcie szkół w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz SU

2016-09-19 Akademia Bezpiecznego Puchatka - VIII edycja
program edukacyjny skierowany dla uczniów klas I szkół podstawowych

2016-09-19 Konkurs: Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii
jest ogólnopolskim konkursem historycznym skierowanym do uczniów klas 2 szkół ponadgimnazjalnych i 3 klas technikum

2016-09-19 List Rzecznika Praw Dziecka
List z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka 2016

Z działów:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie