Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 017 867-11-42, fax. 017 867-19-54
e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Ważne informacje:
Ostatnio dodano:

2015-09-02 Program: ''Bezpieczna +'' - ogłoszenie o konkursie
Podkarpacki Kurator Oświaty ogłasza konkurs wniosków o udzielenie wsparcia finansowego

2015-09-02 Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej
w sprawie żądania od rodziców dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej zakupu podręczników lub ...

2015-09-02 SIO - wrzesień 2015 - zbieranie danych
Scalone zbiory z całej JST (po eksporcie), proszę przesłać odpowiednio do 22 września oraz 19 października 2015r.,

2015-09-02 „Integracja monetarna ze strefą euro”
Konferencja dla nauczycieli z Podkarpacia

2015-09-01 List Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z okazji nowego roku szkolnego 2015/2016

2015-09-01 Pilne! Zbieranie informacji - liczba sześciolatków
Prosimy JST o pilne przekazanie informacji nt. liczby sześciolatków w klasach I SP

2015-09-01 Listy Minister Edukacji do nauczycieli i rodziców
z okazji nowego roku szkolnego 2015/2016

2015-08-31 Wyprawka szkolna
Sposób wyliczenia dochodu uprawniającego do pomocy

2015-08-31 Termin składania wniosków o korektę dotacji
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie informuje, że wnioski o zmianę podziału

2015-08-28 List Rzecznika Praw Dziecka
z okazji nowego roku szkolnego 2015/2016

2015-08-27 Program: Dzieciństwo bez próchnicy
Akcja skierowana do przedszkoli i punktów przedszkolnych

2015-08-27 Zmiany przepisów prawa
Ministerstwo Edukacji Narodowej przesłało zestawienie zmian przepisów prawa od roku szkolnego 2015/2016

2015-08-21 II edycja programu: Dzwonek na obiad
dofinansowanie szkolnych obiadów dla uczniów z ubogich rodzin

2015-08-20 Stanowisko MEN - zakup podręczników i materiałów
dotyczące zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach dotacji celowej

2015-08-19 Program: Wyprawka szkolna
realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.

2015-08-18 Konferencja pt.: Edukacja kulturalna - ...
innowacyjne i kreatywne społeczeństwo. O potrzebie edukacji artystycznej we współczesnej szkole”

2015-08-17 Rządowy Program: Bezpieczna +
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r.

Z działów:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie