Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w
tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Ważne informacje:
Ostatnio dodano:

2016-10-27 Szkolenie pt. Dziecko z cukrzycą w szkole
10 listopada 2016 r. w godzinach 9.00 – 13.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie

2016-10-27 Projekt: W zaciszu matematyki
projekt skierowany jest do uczniów niesłyszących i słabosłyszących

2016-10-26 Projekt edukacyjny IPN: Kamienie pamięci
Projekt służy upamiętnianiu osób – zwyczajnych ludzi, których poświęceniu zawdzięczamy niezawisłość naszego kraju

2016-10-26 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
informacja

2016-10-26 Ogólnopolski projekt szkoleń IPN dla nauczycieli
Polski wiek XX – losy państwa i narodu

2016-10-25 Konkurs: Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…
odbiór loginów i haseł

2016-10-24 Zmiana terminu konkursów przedmiotowych
etap rejonowy: język polski dla szkoły podstawowej, historia dla gimnazjum

2016-10-24 Wyniki konkursów przedmiotowych
w roku szkolnym 2016/2017

2016-10-21 Wolontariat - dobre praktyki - ankieta
bardzo prosimy o przesyłanie przykładów działalności wolontarystycznej ...

2016-10-21 Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów
na rok szkolny 2016/2017

2016-10-18 Składanie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
na stopień nauczyciela dyplomowanego - 31 października 2016 r.

2016-10-17 Konkurs: Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz
Wyniki etapu wojewódzkiego

2016-10-14 Nagroda im. Jana Rodowicza - Anody
konkurs dla osób wyróżniających się zaangażowaniem w działaniach społecznych

2016-10-14 Pocztówka do Pana Sienkiewicza
Konkurs plastyczny

2016-10-14 Program współpracy transgranicznej
Dodatkowy nabór na mikroprojekty w ramach 3. osi priorytetowej Programu Interreg V-A

2016-10-14 Program: Chronimy dzieci
Chronimy Dzieci to program certyfikowania placówek realizujących politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

2016-10-13 List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka
List z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z działów:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie