Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-19-54
e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Ważne informacje:
Ostatnio dodano:

2016-07-22 Sukces uczniów Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek
im. Jana Pawła II w Rzeszowie na 57. Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej

2016-07-22 Konkursy przedmiotowe 2016/2017
wymagania konkursowe - informacja dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

2016-07-20 Stanowisko w sprawie zaświadczeń lekarskich
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych

2016-07-20 Wykaz zakładów opieki zdrowotnej,
które w 2016 r. wykonują badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

2016-07-20 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2016/2017

2016-07-18 Wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych
Wykaz jest na bieżąco aktualizowany, prosimy szkoły o systematyczne przesyłanie informacji

2016-07-18 Inwentaryzacja strzelnic
W związku z pismem MEN dotyczącym zinwentaryzowania strzelnic znajdujących się na terenie szkół i placówek ...

2016-07-15 Rekrutacja 2016 - zbieranie informacji
prosimy o wprowadzenie informacji nt. liczby przyjętych uczniów i liczby wolnych miejsc

2016-07-14 Terminy egzaminów DSD
Stała konferencja Ministrów Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec informuje

2016-07-14 Ogłoszenie konkursu ofert - program - Bezpieczna +
Ogłoszenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 sierpnia 2016 roku

2016-07-14 Europejski Tydzień Sportu - #BeActive
Druga edycja odbędzie się w dniach od 10 do 17 września 2016 r.

2016-07-14 Elektroniczne powiadomienie o przybyciu zorganizowanych grup
Informacja dla organizatorów grup turystycznych, które będą przekraczać granicę polsko-ukraińską

2016-07-14 Lekcje z ZUS
III edycja Konkursu Wiedzy - Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

2016-07-13 PILNE!!! Adaptacje podręczników pt. „Nasz elementarz”
Zbieranie informacji o podręcznikach, które nie będą wykorzystywane w szkołach roku szkolnym 2016/2017

2016-07-12 „Wyprawka szkolna”
przekazanie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2016/201

2016-07-12 Konkurs grantowy: Na dobry początek!
Środki na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2 do 8 lat

2016-07-12 Konkurs na polsko-ukraińskie projekty otwarty!
Można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, seminaria, spotkania (w tym szkolenia) oraz projekty ...

Z działów:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie