Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 017 867-11-42, fax. 017 867-19-54
e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Ważne informacje:
Ostatnio dodano:

2015-10-01 Prośba o przekazanie numerów kont bankowych
stypedystów Prezesa Rady Ministrów

2015-10-01 Konkursy przedmiotowe - przyjmowanie zgłoszeń
Prosimy zalogować się do Internetowego Systemu Obsługi Konkursów

2015-10-01 Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli
Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych

2015-09-30 Spotkanie informacyjne: Erazmus + Kształcenie zawodowe
Centrum Poradnictwa Prawnego: Prawnikon w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne

2015-09-30 Lista stypendystów Prezesa Rady Ministrów
na rok szkolny 2015/2016 - plik *.xls

2015-09-29 Regulaminy konkursów przedmiotowych
w roku szkolnym 2015/2016

2015-09-28 „Bezpieczna +”
wyniki oceny wniosków o wsparcie finansowe w ramach rządowego programu

2015-09-28 Informacja dotycząca
dostawy II transzy darmowych podręczników

2015-09-24 Olimpiada: Zwolnieni z Teorii
Regulamin, informacje o portalu - Zwolnieni z Teorii

2015-09-23 Badanie ankietowe dla szkół i placówek
na temat skali i skutków migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin.

2015-09-23 Przychodzi uczeń do prawnika
Poradnik w ramach projektu: Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu

2015-09-23 Składanie wniosków na stopień awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego

2015-09-23 Program stypendialny SmartUP
Program stypendialny SmartUP to konkurs, którego nagrodą jest inwestycja w Twoją naukową przyszłość

2015-09-22 Wizyta studyjna na Litwie
Zapraszam dyrektorów i nauczycieli j. polskiego i historii do udziału w wizycie studyjnej w terminie 18-21 paź. 2015 r.

2015-09-22 List minister edukacji do dyrektorów
Szkolne sklepiki i stołówki po zmianach

2015-09-22 Indeksy Marzeń czekają na Was
Fundacja Anny Dymnej: Mimo Wszystko, w ramach projektu - Akademia Odnalezionych Nadziei ...

2015-09-18 Informacja o wysokości przewidywanych kwot dotacji
na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych w okresie od września do grudnia 2015 roku

Z działów:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie